Avfall Plast Pyrolyse Anlegg

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Avfall Plast Pyrolyse Anlegg

    Brukes til ressursutnyttelse av avfallsplast. Gjennom grundig spaltning av høymolekylære polymerer i avfallsprodukter, går de tilbake til tilstanden til små molekyler eller monomerer for å produsere fyringsolje og faste drivstoff. Under forutsetningen om sikkerhet, miljøvern og kontinuerlig og stabil drift, resirkulering, ufarlighet og reduksjon av plastavfall. Selskapets avfallspyrolyseproduksjonslinje bruker en spesiell komposittkatalysator og et spesielt komposittavkloriseringsmiddel for å fjerne syregasser som hydrogenklorid generert ved sprekkdannelse i PVC i tide, og forlenge utstyrets levetid.