Oljeslam Pyrolyseanlegg

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Oljeslam Pyrolyseanlegg

    Det brukes til reduksjon, ufarlig behandling og ressursutnyttelse av slam for å realisere jordsanering. Ved å skille vannet og det organiske materialet i slammet fra jorden, er mineraloljeinnholdet i det faste produktet etter sprekkbehandling mindre enn 0 05%. Under forutsetning av sikkerhet, miljøvern og kontinuerlig og stabil drift, slamreduksjon, ufarlig behandling og ressursutnyttelse.