Global Pyrolysis Oil Market (2020-2025) -Vekst, trender og prognoser

De viktigste faktorene som driver markedsutviklingen er den økende etterspørselen etter pyrolyseolje som brukes til å generere varme og elektrisitet, og den økende etterspørselen i drivstoffsektoren. På den annen side er problemene knyttet til lagring og transport av pyrolyseolje og ugunstige forhold på grunn av COVID-19-utbruddet store begrensninger som forventes å hindre markedsvekst.
Pyrolyseolje er et syntetisk drivstoff som kan erstatte petroleum. Det kalles også bioråolje eller bioolje.
Det forventes at Nord-Amerika vil dominere markedet for pyrolyseolje i prognoseperioden. I land som USA og Canada øker etterspørselen etter pyrolyseolje på grunn av utviklingen av industriell dieselmotor og industriell kjelindustri.


Innleggstid: Jan-12-2021