Varm sprengvarmer

  • hot blast heater

    varm sprengvarmer

    Den varme masovnen er en slags varmeutstyr med høy effektivitet og energisparing. Oppvarmingshastigheten er rask, og det tar bare 20 minutter fra oppvarming til normal drift. Høy grad av automatisering, vindtemperatur kan justeres vilkårlig innenfor det nominelle området .Varmluften er stabil og temperaturkontrollnøyaktigheten kan være innenfor ± 5 S. Sikker og pålitelig, komplett sikkerhetsanordning.