Varmeutstyr

  • burner

    brenneren

    Kjelebrenner refererer til kjelebrenner, kjelbrenner og gasskjele er det viktigste støttehjelputstyret, kjelebrenneren er hovedsakelig delt inn i brennstoffbrenner og gassbrenner og dobbel brennstoffbrenner, inkludert drivstoffbrenner kan deles i lettoljebrenner og tungoljebrenner, lett olje refererer hovedsakelig til diesel, tungolje refererer til oljeutvinningsbensin, dieselolje etter resten av tungoljen; Gassbrennere kan deles inn i naturgassbrennere, bygassbrennere, LPG-brennere og biogassbrennere.
  • hot blast heater

    varm sprengvarmer

    Den varme masovnen er en slags varmeutstyr med høy effektivitet og energisparing. Oppvarmingshastigheten er rask, og det tar bare 20 minutter fra oppvarming til normal drift. Høy grad av automatisering, vindtemperatur kan justeres vilkårlig innenfor det nominelle området .Varmluften er stabil og temperaturkontrollnøyaktigheten kan være innenfor ± 5 S. Sikker og pålitelig, komplett sikkerhetsanordning.