Pyrolyseanlegg for husholdningsavfall

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Pyrolyseanlegg for husholdningsavfall

    Kommunalt fast avfall og husholdningsavfall består vanligvis av kasserte daglige forbruksvarer. Dette vanlige avfallet plasseres vanligvis i en svart pose eller søppel som inneholder en blanding av våte og tørre resirkulerbare materialer, organiske, uorganiske og biologisk nedbrytbare materialer.
    Byavfall og husholdningsavfall består vanligvis av kasserte daglige forbruksvarer. Denne typen vanlig søppel plasseres vanligvis i en svart pose eller søppelboks, som inneholder en blanding av våte og tørre resirkulerbare materialer, organiske, uorganiske og biologisk nedbrytbare materialer.
    Husholdningsavfallshåndteringsutstyret som er undersøkt og produsert av selskapet vårt, er helautomatisk fra fôring til slutten av sorteringsprosessen. Den kan behandle 300-500 tonn per dag og trenger bare 3-5 personer for å operere. Hele utstyret krever ikke brann, kjemiske råvarer og vann. Det er et miljøvernprosjekt som gjenvinnes av staten.