Kontinuerlig avfallspyrolyseverk

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Kontinuerlig avfallspyrolyseverk

    Vil være knuste fragmenter av dekket etter en transportbånd, beltevekt, skruetransportør, etc til undertrykket i det kontinuerlige pyrolysesystemet gjennom pyrolyse, i systemet etter gassfase reaksjonstemperatur 450-550 ℃ under betingelse av vakuum hurtig pyrolyse reaksjon, generer pyrolyseolje, kullsvart, pyrolysetråd og brennbar gass, brennbar gass ved separering av olje- og gassgjenvinningsenhet etter å ha gått inn i den varme blåsovnen, for hele produksjonssystemet for å gi reaksjonsvarmen, oppnå selvforsyning i energi;