Brenner

  • burner

    brenneren

    Kjelebrenner refererer til kjelebrenner, kjelbrenner og gasskjele er det viktigste støttehjelputstyret, kjelebrenneren er hovedsakelig delt inn i brennstoffbrenner og gassbrenner og dobbel brennstoffbrenner, inkludert drivstoffbrenner kan deles i lettoljebrenner og tungoljebrenner, lett olje refererer hovedsakelig til diesel, tungolje refererer til oljeutvinningsbensin, dieselolje etter resten av tungoljen; Gassbrennere kan deles inn i naturgassbrennere, bygassbrennere, LPG-brennere og biogassbrennere.